Skip to content

Miljømæssige problemer i Irak

Irak har en række miljømæssige problemer, der vedrører tidligere militære konflikter. Begivenheder i perioden 1980-2005 har skabt miljømæssige kriser og nødsituationer. Militære operationer i tre krige ( Iran/Irak-krigen, Golfkrigen, og Irak-krige ) har efterladt u-eksploderede landminer, og granater i udsatte positioner, der hvert år dræbe eller såre over 100.000 mennesker. Der er ligeledes sket en forværring I Irak på grund af skader på infrastrukturen.

Screen Shot 2013-12-10 at 15.12.53


Dette er sket fordi, betydelige dele af befolkningen ikke har tilstrækkelig forsyning eller sanitetssystemer, og fordi, at der er steder hvor kommunalt og medicinsk affald bare flyder, og dermed akkumulerer en stor risiko for sygdomsepidemier. Krigstiden og ødelæggelse af militære og industriel infrastruktur, har udgivet tungmetaller og andre farlige stoffer i luft, jord og grundvand.

Talrige udslip har medført en beskadigelse af Iraks olie – infrastruktur, og manglen af vandbehandlingsanlæg på irakiske anlæg har ført til forurening fra disse. På alluviale-sletten, er jordkvalitet blevet beskadiget ved deponering af store mængder salt.

Grænseoverskridende forurening og manglende forvaltning af vandløbssystemet, har ført til nedbrydning af Iraks store vandveje. Under Saddam Hussein, har regeringen konstrueret “Glory Canal”, der dræner de omfattende moser i den nederste del af den alluviale-sletten. I begyndende af 2004, begyndte der dog en omfattende restaurering af landet, denne er dog ikke nået så langt som ønsket., men det har ført til, at oversvømmelsesfaren i alluviale-sletten er faldet, da man har bygget dæmninger. Selv om den midlertidige regering i 2004 nedsatte et Miljøministerie, der lagde en plan for de langsigtede miljømæssige kriser, såsom udtømning af marsken i Shatt al Arab, mm har det desværre ikke haft den ønskede effekt endnu.

Nogle af Iraks økonomiske problemer, startede efter krigen med Iran i 1980’erne, og har siden sat dybe spor i den irakiske verden. Dette er også en af årsagerne til, at flybilletterne til Irak er så billige.

Der er 2 ting, som de næste år vil fylde den irakiske dagsorden: Dræningen af mesopotamiske marskområde og omlægning af Glory –floden

Published inmiljø