Skip to content

De små færger i Danmark

For mange år siden var færgen et af de vigtigste transportmidler i Danmark, da vi ellers ikke havde mulighed for at komme fra Fyn til Sjælland, fra Sjælland til Sverige, osv.  I dag er vi kun afhængige af færgeforbindelser til alle de mindre øer rundt omkring i landet, da vi har Lillebæltsbroen, Storebæltsbroen, Øresundsbroen og også snart den nye Femern Bælt bro, som vil stå færdig i juli måned 2018.

Når vi ikke længere er afhængige af færgerne som førhen, så skulle man tro at de ingen kunder havde mere – men det er ikke tilfældet. Færgerne er stadig populære at tag i Danmark, og det er både danskere men også turister som gør flittigt brug af dem.

Nogle af de mest kendte indenrigs færgeruter i Danmark er:

–        Bornholmer færgen

–        Samsø færgen

–        Langeland – Lolland-Falster færgen

–        Fanø

–        Ærø

–        Mm.

Hvis du gerne vil vide mere om rejsetider, priser, afgange, mm. På disse ruter – så kan du finde mere information på denne hjemmeside.

Når vi rejser til vores nabolande som Sverige, Tyskland og Norge – så er vi også stadig glade for at tag færgen, selvom det ikke er en nødvendighed, da man kan vælge at tag bilen.

Og hvorfor er det så stadig populært at tag færgen, her er et par af vores grunde til hvorfor:

–        Du kan på nogle ruter spare tid ved at skære direkte over, i stedet for at skulle køre en lang omvej i bilen.

–        Benzin priserne bliver ved at stige, og derved kan der spares penge ved at tag færgen fremfor bilen.

–        Hvis familien skal på ferie eller weekendudflugt, så får ungerne en større oplevelse – da der ofte også er underholdning for de mindste om bord på færgen. Samtidigt med så kommer farmand frem mere udhvilet, da han slipper for en lang køretur J

–        Mange der arbejder på den anden side, vælger at pendle med færgen – da de kan spare penge, tid og energi.

–        Når der rejses til nabolande, så ser mange færgen eller cruiset som en ferieoplevelse – da der er underholdning om bord, så som diskotek, casino, biograf, wellness, mm.

Vi kan altså konstatere at færgerne altså ikke er gået af mode og stadig er in i Danmark, og formentlig vil være det i mange år endnu. Tværtimod, så bliver der på nogle ruter sat nye, bedre og større færger ind – som fx Scandlines som varsler om at bygge to nye færger som bliver sat i drift i 2015, hvilket du kan læse mere om i dette indlæg: http://www.maritimedanmark.dk/?Id=20401

Published inmiljø